Antonie Halvorsen Egeland

Antonie Halvorsen Egeland har betydelig erfaring fra domstolen og det offentlige. Hun arbeider særskilt med arv- og skifte, familierett, barnefordeling, kontraktsrett, offentlige anskaffelser, plan- og bygningsrett og fast eiendom.

Egeland håndterer utredninger, forhandlinger, tvister og rettsprosesser. Hun har ledet omfattende lov- og forskriftsarbeider, og har som dommerfullmektig i tingretten avgjort saker knyttet til de fleste sentrale rettsområder. Hun benyttes i dag som offentlig bostyrer av Lister tingrett i døds- og felleseiebo, og tar også på seg oppdrag som bistandsadvokat.

Språk: Norsk og engelsk

Yrkesbakgrunn

 • 2019 – d.d: Egen advokatpraksis, Advokatfirmaet Antonie Egeland og kontorfelle i Advokathjørnet.
 • 2016-2019: Omsorgspermisjon med to korte deltidsengasjementer som saksbehandler i byggesaksavdelingen i Flekkefjord kommune
 • 2012-2015: Dommerfullmektig, Lister tingrett
 • 2010-2012: Seniorrådgiver, Helsedirektoratet, avdeling innkjøp og avtalestyring (offentlige anskaffelser)
 • 2007-2009: Nasjonal ekspert, EU-kommisjonen, DG SANCO, BRUSSEL
 • 2007: Rådgiver, Helsedirektoratet, avdeling legemidler og medisinsk utstyr
 • 2006/2007: Structural trainee, EU-kommisjonen, DG SANCO, BRUSSEL
 • 2004-2006: Rådgiver, Helsedirektoratet, avdeling legemidler og medisinsk utstyr
 • 2003-2004: Førstekonsulent, Helse- og omsorgsdepartementet, legemiddelseksjonen

Verv:
Medlem av Den Norske Advokatforening

Styremedlem Kristiansen & Selmer-Olsen AS, varamedlem Flekkefjord Sparebank

Tlf: 95 99 34 31
Antonie.Egeland@advokathjornet.no

Antonie Halvorsen Egeland

Antonie H. Egeland har betydelig erfaring fra domstolen og det offentlige. Hun arbeider særskilt med arv- og skifte, familierett, barnefordeling, kontraktsrett, offentlige anskaffelser, plan- og bygningsrett og fast eiendom.

Egeland håndterer utredninger, forhandlinger, tvister og rettsprosesser. Hun har ledet omfattende lov- og forskriftsarbeider, og har som dommerfullmektig i tingretten avgjort saker knyttet til de fleste sentrale rettsområder. Hun benyttes i dag som offentlig bostyrer av Lister tingrett i døds- og felleseiebo, og tar også på seg oppdrag som bistandsadvokat.

Språk: Norsk og engelsk

Yrkesbakgrunn

 • 2019 – d.d: Egen advokatpraksis, Advokatfirmaet Antonie Egeland og kontorfelle i Advokathjørnet.
 • 2016-2019: Omsorgspermisjon med to korte deltidsengasjementer som saksbehandler i byggesaksavdelingen i Flekkefjord kommune
 • 2012-2015: Dommerfullmektig, Lister tingrett
 • 2010-2012: Seniorrådgiver, Helsedirektoratet, avdeling innkjøp og avtalestyring (offentlige anskaffelser)
 • 2007-2009: Nasjonal ekspert, EU-kommisjonen, DG SANCO, BRUSSEL
 • 2007: Rådgiver, Helsedirektoratet, avdeling legemidler og medisinsk utstyr
 • 2006/2007: Structural trainee, EU-kommisjonen, DG SANCO, BRUSSEL
 • 2004-2006: Rådgiver, Helsedirektoratet, avdeling legemidler og medisinsk utstyr
 • 2003-2004: Førstekonsulent, Helse- og omsorgsdepartementet, legemiddelseksjonen

Verv:
Medlem av Den Norske Advokatforening

Styremedlem Kristiansen & Selmer-Olsen AS, varamedlem Flekkefjord Sparebank.

Tlf: 95 99 34 31
Antonie.Egeland@advokathjornet.no