Line Heimdal Oaland

Advokat Line Heimdal Oaland er utdannet jurist ved Universitet i Bergen. Som tidligere dommerfullmektig og konstituert tingrettsdommer har advokat Oaland omfattende erfaring med rettergang innenfor en rekke ulike rettsområder.

Hun har bred kompetanse med hovedvekt på strafferett, familie- og barnerett, barnevernsrett, arverett, psykisk helsevernrett, arbeidsrett, fast eiendom og kontraktsrett.

Yrkesbakgrunn:

2022-d.d.: Kontorfelle i Advokathjørnet
2021-2022: Konstituert tingrettsdommer i Agder tingrett
2019-2021: Dommerfullmektig i Lister/Agder tingrett
2017-2019: Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Torstrup
2016-2017: Juridisk rådgiver i Farsund kommune

Verv:

Medlem av Den Norske Advokatforeningen

Tlf: 988 40 378
oaland@advokathjornet.no

Line Heimdal Oaland

Advokat Line Heimdal Oaland er utdannet jurist ved Universitet i Bergen. Som tidligere dommerfullmektig og konstituert tingrettsdommer har advokat Oaland omfattende erfaring med rettergang innenfor en rekke ulike rettsområder.

Hun har bred kompetanse med hovedvekt på strafferett, familie- og barnerett, barnevernsrett, arverett, psykisk helsevernrett, arbeidsrett, fast eiendom og kontraktsrett.

Yrkesbakgrunn:

2022-d.d.: Kontorfelle i Advokathjørnet
2021-2022: Konstituert tingrettsdommer i Agder tingrett
2019-2021: Dommerfullmektig i Lister/Agder tingrett
2017-2019: Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Torstrup
2016-2017: Juridisk rådgiver i Farsund kommune

Verv:

Medlem av Den Norske Advokatforeningen

Tlf: 988 40 378
oaland@advokathjornet.no