Arild Karlsen

Arild Karlsen har bred erfaring fra det offentlig og som privatpraktiserende advokat. Han jobber særskilt med saker knyttet til trygderett, fast eiendom, familie- og barnevernsrett og kontraktsrett. Karlsen er fast bostyrer for Agder tingrett i konkurssaker, og har god kunnskap om konkurs- og gjeldsforhandlinger. Han oppnevnes også som medhjelper i tvangssalg.

Karlsen håndterer forhandlinger, tvister og rettsprosesser. Han har omfattende prosedyreerfaring både for ordinære domstoler og jordskifteretten, og har som rettsfullmektig (tilsvarende dommerfullmektig) i Trygderetten avgjort saker knyttet til blant annet uføresaker, yrkesskadesaker, dagpenger og arbeidsavklaringspenger. Karlsen tar også på seg oppdrag som forsvarer.

Yrkesbakgrunn:

  • 2019- d.d Kontorfelle i Advokathjørnet
  • 2016 – 2019: Egen praksis Advokatfirmaet Karlsen AS
  • 2012 – 2016: Advokat Advokatfirmaet Abrahamsen AS
  • 2009 – 2012: Rettsfullmektig i Trygderetten, Oslo
  • 2007 – 2009: Førstekonsulent i Utlendingsnemnda (UNE), Oslo

Verv:
Medlem av Den Norske Advokatforening

Tlf: 47 47 30 44
Arild.Karlsen@advokathjornet.no

Arild Karlsen

Arild Karlsen har bred erfaring fra det offentlig og som privatpraktiserende advokat. Han jobber særskilt med saker knyttet til trygderett, fast eiendom, familie- og barnevernsrett og kontraktsrett. Karlsen er fast bostyrer for Lister tingrett i konkurssaker, og har god kunnskap om konkurs- og gjeldsforhandlinger. Han oppnevnes også som medhjelper i tvangssalg.

Karlsen håndterer forhandlinger, tvister og rettsprosesser. Han har omfattende prosedyreerfaring både for ordinære domstoler og jordskifteretten, og har som rettsfullmektig (tilsvarende dommerfullmektig) i Trygderetten avgjort saker knyttet til blant annet uføresaker, yrkesskadesaker, dagpenger og arbeidsavklaringspenger. 

Yrkesbakgrunn:

  • 2019- d.d Kontorfelle i Advokathjørnet
  • 2016 – 2019: Egen praksis Advokatfirmaet Karlsen AS
  • 2012 – 2016: Advokat Advokatfirmaet Abrahamsen AS
  • 2009 – 2012: Rettsfullmektig i Trygderetten, Oslo
  • 2007 – 2009: Førstekonsulent i Utlendingsnemnda (UNE), Oslo

Verv:
Medlem av Den Norske Advokatforening

Tlf: 47 47 30 44
Arild.Karlsen@advokathjornet.no