Strafferett

Våre advokater påtar seg oppdrag som forsvarer- og bistandsadvokat. På bakgrunn av vår brede erfaring innenfor feltet fra domstolen, kan du være trygg dersom du velger å benytte oss i en straffesak.

En person som er mistenkt eller tiltalt i en straffesak, vil alltid har rett til å la seg bistå av forsvarer. Under etterforskningen vil personen i enkelte tilfeller ha krav på offentlig oppnevnt forsvarer. Ved en hovedforhandling blir det, med enkelte unntak, oppnevnt forsvarer på det offentliges regning.

Den som har vært utsatt for en straffbar handling kan ha krav på bistandsadvokat. Dette gjelder først og fremst visse sedelighetsforbrytelser og familievold, men også ved voldshandlinger som har medført betydelig skade.

Strafferett

Våre advokater påtar seg oppdrag som forsvarer- og bistandsadvokat. På bakgrunn av vår brede erfaring innenfor feltet fra domstolen, kan du være trygg dersom du velger å benytte oss i en straffesak.

En person som er mistenkt eller tiltalt i en straffesak, vil alltid har rett til å la seg bistå av forsvarer. Under etterforskningen vil personen i enkelte tilfeller ha krav på offentlig oppnevnt forsvarer. Ved en hovedforhandling blir det, med enkelte unntak, oppnevnt forsvarer på det offentliges regning.

Den som har vært utsatt for en straffbar handling kan ha krav på bistandsadvokat. Dette gjelder først og fremst visse sedelighetsforbrytelser og familievold, men også ved voldshandlinger som har medført betydelig skade.

Kontakt oss ang. strafferett