Ekspropriasjon og skjønn

Ekspropriasjons- og skjønnsprosesser oppstår i hovedsak når stat eller kommune må erverve grunn for å bygge infrastruktur. Prosessene kan ramme både private og næringsdrivende, og grunnervervet kan omfatte alt fra hele eiendommer med bolig, til klausulering av en mindre del av tomten. I tillegg kan private grunneiere kreve ekspropriasjon i enkelte tilfeller, f.eks. etter veiloven. Ekspropriasjon og skjønn er et sammensatt fagfelt, hvor det ofte oppstår komplekse problemstillinger og erstatningsutmålinger, i tillegg til at prosessen kan oppleves som belastende for den som ufrivillig må avstå sin eiendom.

I Advokathjørnet har vi bred erfaring og kompetanse innenfor fagfeltet. En av våre advokater har blant annet erfaringsbakgrunn som dommer i en rekke ekspropriasjon- og avtaleskjønn for domstolen. I ekspropriasjon og skjønnssaker har grunneier som hovedregel krav på at eksproprianten dekker kostnadene til juridisk bistand.

Vi kan blant annet bistå med:

  • Kartlegging og undersøkelse i startfasen av prosessen
  • Rådgivning i alle faser
  • Forhandlinger på vegne av grunneier overfor stat og kommune
  • Prosedyre for skjønnsretten i alle typer skjønnssaker
  • Private skjønnsprosesser

Ekspropriasjon og skjønn

Ekspropriasjons- og skjønnsprosesser oppstår i hovedsak når stat eller kommune må erverve grunn for å bygge infrastruktur. Prosessene kan ramme både private og næringsdrivende, og grunnervervet kan omfatte alt fra hele eiendommer med bolig, til klausulering av en mindre del av tomten. I tillegg kan private grunneiere kreve ekspropriasjon i enkelte tilfeller, f.eks. etter veiloven. Ekspropriasjon og skjønn er et sammensatt fagfelt, hvor det ofte oppstår komplekse problemstillinger og erstatningsutmålinger, i tillegg til at prosessen kan oppleves som belastende for den som ufrivillig må avstå sin eiendom.

I Advokathjørnet har vi bred erfaring og kompetanse innenfor fagfeltet. En av våre advokater har blant annet erfaringsbakgrunn som dommer i en rekke ekspropriasjon- og avtaleskjønn for domstolen. I ekspropriasjon og skjønnssaker har grunneier som hovedregel krav på at eksproprianten dekker kostnadene til juridisk bistand.

Vi kan blant annet bistå med:

  • Kartlegging og undersøkelse i startfasen av prosessen
  • Rådgivning i alle faser
  • Forhandlinger på vegne av grunneier overfor stat og kommune
  • Prosedyre for skjønnsretten i alle typer skjønnssaker
  • Private skjønnsprosesser

Kontakt oss ang. ekspropriasjon og skjønn