Fast eiendom

Fast eiendom utgjør et av kjerneområdene av virksomheten i Advokathjørnet. Vi har lang og god erfaring innen dette feltet. Eiendomsrett omfatter en rekke ulike problemstillinger både for privatpersoner og næringsdrivende. En eiendomsutvikler bør eksempelvis ha et bevisst forhold til problemstillingene som kan oppstå når det ligger begrensninger på eiendommen som ønskes utviklet.

Dette gjelder for eksempel saker om rettighetsforhold i fast eiendom, der en rettighetshaver er gitt en rettighet som begrenser grunneiers (og utbyggers) bruk av eiendommen. Utgangspunktet for å avdekke rettighetens innhold og omfang er stiftelsesdokumentet. Ofte bygger rettigheter på muntlig avtale, der de opprinnelige avtalepartene er døde. Den som mener å ha rettigheten i behold, vil da måtte sannsynliggjøre at det eksisterer en rettighet, og at det ikke er snakk om tålt bruk eller en personlig rettighet. Dersom rettigheten eksisterer, kan både grunneier og rettighetshaver under visse vilkår gå til jordskifteretten for å få rettigheten endret, flyttet og enkelte ganger avløst.

Innenfor fagområdet fast eiendom hører jordskiftesaker, nabotvister, uenighet om eiendomsgrenser, sameierettslige spørsmål, hevd, tomtefeste, innkjøp i naboens private vei, odel, reklamasjon ved kjøp og salg av bolig m.m.

Fast eiendom

Fast eiendom utgjør et av kjerneområdene av virksomheten i Advokathjørnet. Vi har lang og god erfaring innen dette feltet. Eiendomsrett omfatter en rekke ulike problemstillinger både for privatpersoner og næringsdrivende. En eiendomsutvikler bør eksempelvis ha et bevisst forhold til problemstillingene som kan oppstå når det ligger begrensninger på eiendommen som ønskes utviklet.

Dette gjelder for eksempel saker om rettighetsforhold i fast eiendom, der en rettighetshaver er gitt en rettighet som begrenser grunneiers (og utbyggers) bruk av eiendommen. Utgangspunktet for å avdekke rettighetens innhold og omfang er stiftelsesdokumentet. Ofte bygger rettigheter på muntlig avtale, der de opprinnelige avtalepartene er døde. Den som mener å ha rettigheten i behold, vil da måtte sannsynliggjøre at det eksisterer en rettighet, og at det ikke er snakk om tålt bruk eller en personlig rettighet. Dersom rettigheten eksisterer, kan både grunneier og rettighetshaver under visse vilkår gå til jordskifteretten for å få rettigheten endret, flyttet og enkelte ganger avløst.

Innenfor fagområdet fast eiendom hører jordskiftesaker, nabotvister, uenighet om eiendomsgrenser, sameierettslige spørsmål, hevd, tomtefeste, innkjøp i naboens private vei, odel, reklamasjon ved kjøp og salg av bolig m.m.

Kontakt oss ang. fast eiendom