Kontraktsrett

Inngåelse av avtaler er sentralt i hverdagen både for forbrukere/privat personer, næringsdrivende og det offentlige. Kontraktsrett, eller avtalerett, er et sentralt rettsområde og spenner over et vidt spekter av ulike typer avtalesett.

Kontraktsrett krever bransjekunnskap og kommersiell forståelse. Kontrakten skal sørge for forutberegnelighet og fremme samarbeidet mellom partene, og i størst mulig grad hindre tvister i fremtiden. Advokathjørnet har bred kompetanse og erfaring i kontraktsrett i alle kontraktens faser og vår rådgivning skjer i tett samarbeid med klientene.

Vi yter bistand knyttet til både avtaleutforming og håndheving av kontraktsforpliktelser, for eksempel krav knyttet til mislighold av alle typer kontrakter, hvor avtale om forbrukerkjøp, kjøp av løsøre, kjøp av fast eiendom, håndverkertjenester, bustadoppføring, entreprisekontrakter og samboeravtaler, er de vanligste.

Kontraktsrett

Inngåelse av avtaler er sentralt i hverdagen både for forbrukere/privat personer, næringsdrivende og det offentlige. Kontraktsrett, eller avtalerett, er et sentralt rettsområde og spenner over et vidt spekter av ulike typer avtalesett.

Kontraktsrett krever bransjekunnskap og kommersiell forståelse. Kontrakten skal sørge for forutberegnelighet og fremme samarbeidet mellom partene, og i størst mulig grad hindre tvister i fremtiden. Advokathjørnet har bred kompetanse og erfaring i kontraktsrett i alle kontraktens faser og vår rådgivning skjer i tett samarbeid med klientene.

Vi yter bistand knyttet til både avtaleutforming og håndheving av kontraktsforpliktelser, for eksempel krav knyttet til mislighold av alle typer kontrakter, hvor avtale om forbrukerkjøp, kjøp av løsøre, kjøp av fast eiendom, håndverkertjenester, bustadoppføring, entreprisekontrakter og samboeravtaler, er de vanligste.

Kontakt oss ang. kontraktsrett