Barnevern

Barnevernet skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme. Det er foreldrene som har ansvar for å gi sine barn omsorg. Hvis de ikke får det til, skal barnevernet hjelpe til slik at barn og unge får omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter.

Som forelder kan du oppleve å bli kontaktet av barnevernet, for eksempel for å undersøke om det er mangler ved omsorgen barna får. Barnevernet kan da foreslå ulike hjelpetiltak. Barnevernet kan også mene at det er så alvorlige mangler med omsorgen at foreldre ikke lenger kan ha ansvar for barna. Da må barnevernet fremme saken for Fylkesnemnda for barnevern- og sosiale saker. I disse sakene skal eventuelle hjelpetiltak være vurdert, og det skal fastsettes samvær mellom barn og foreldre, eventuelt med adgang for barneverntjenesten til å føre tilsyn.

Vi bistår foreldre i alle typer saker. Våre advokater har bred erfaring fra domstol og fylkesnemnda. I mange tilfeller dekker det offentlige utgiftene dine til advokat.

Barnevernssaker omhandler også spørsmål om plassering av ungdom i institusjon som følge av adferdsproblemer som kriminalitet, rus eller på annen måte. Vi bistår også ungdom som etter 15 år er gitt egne partsrettigheter med rett til egen advokat.

Barnevern

Barnevernet skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme. Det er foreldrene som har ansvar for å gi sine barn omsorg. Hvis de ikke får det til, skal barnevernet hjelpe til slik at barn og unge får omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter.

Som forelder kan du oppleve å bli kontaktet av barnevernet, for eksempel for å undersøke om det er mangler ved omsorgen barna får. Barnevernet kan da foreslå ulike hjelpetiltak. Barnevernet kan også mene at det er så alvorlige mangler med omsorgen at foreldre ikke lenger kan ha ansvar for barna. Da må barnevernet fremme saken for Fylkesnemnda for barnevern- og sosiale saker. I disse sakene skal eventuelle hjelpetiltak være vurdert, og det skal fastsettes samvær mellom barn og foreldre, eventuelt med adgang for barneverntjenesten til å føre tilsyn.

Vi bistår foreldre i alle typer saker. Våre advokater har bred erfaring fra domstol og fylkesnemnda. I mange tilfeller dekker det offentlige utgiftene dine til advokat.

Barnevernssaker omhandler også spørsmål om plassering av ungdom i institusjon som følge av adferdsproblemer som kriminalitet, rus eller på annen måte. Vi bistår også ungdom som etter 15 år er gitt egne partsrettigheter med rett til egen advokat.

Kontakt oss ang. barnevern