Jordskifte

Jordskifteretten er en særdomstol for saker om fast eiendom. Alle som eier fast eiendom, eller er rettighetshaver til fast eiendom, kan kreve sak for jordskifteretten. Jordskifteretten er like anvendelig i urbane strøk, som på landet. I Advokathjørnet har vi bred erfaring og kompetanse innenfor fagfeltet.

Jordskifteretten kan, i likhet med tingretten, avgjøre tvister om eiendomsgrenser og bruksrettsgrenser (grensesaker). En av fordelene ved å velge jordskifteretten er at den også koordinatfester og tegner grensene inn på kart. Dommeren er bistått av en ingeniør som utfører oppmåling, grensemerking, utarbeider kart m.m. Jordskifteretten sørger dessuten for at avgjørelsen og grensekartet blir tinglyst i grunnboken.

Jordskifteretten kan dernest avgjøre om vedkommende har en rettighet og hva bruks- eller eiendomsrett inneholder (rettsfastsettende saker). For eksempel kan det dreie seg om rettigheter i strandsonen, veirett over naboeiendommen, vann og avløpsledninger, parkeringsplass, dråpefall, tømmervelt, beiterett m.m. Disse sakene går altså ut på å fastslå eksisterende rettighetsforhold.

Jordskifteretten har også en vid tilleggskompetanse som man ikke finner i den alminnelige domstolen. Jordskifteretten kan endre eksisterende eiendoms- og rettighetsforhold (rettsendrende saker). Et jordskifte kan blant annet gå ut på:

 

 • Bytte av areal og rettigheter (makebytte)
 • Pålegge felles tiltak og investeringer til nytte og bruk for flere eiendommer
 • Etablere veirett og stifte veilag
 • Stifte og oppløse sameie
 • Gi eller endre regler om sambruk mellom eiendommer (bruksordningsregler)
 • Omskiping og avløsning av bruksretter
 • Fordele planskapt netto verdiøkning mellom eiendommer som er omfattet av en reguleringsplan

Jordskifte

Jordskifteretten er en særdomstol for saker om fast eiendom. Alle som eier fast eiendom, eller er rettighetshaver til fast eiendom, kan kreve sak for jordskifteretten. Jordskifteretten er like anvendelig i urbane strøk, som på landet. I Advokathjørnet har vi bred erfaring og kompetanse innenfor fagfeltet.

Jordskifteretten kan, i likhet med tingretten, avgjøre tvister om eiendomsgrenser og bruksrettsgrenser (grensesaker). En av fordelene ved å velge jordskifteretten er at den også koordinatfester og tegner grensene inn på kart. Dommeren er bistått av en ingeniør som utfører oppmåling, grensemerking, utarbeider kart m.m. Jordskifteretten sørger dessuten for at avgjørelsen og grensekartet blir tinglyst i grunnboken.

Jordskifteretten kan dernest avgjøre om vedkommende har en rettighet og hva bruks- eller eiendomsrett inneholder (rettsfastsettende saker). For eksempel kan det dreie seg om rettigheter i strandsonen, veirett over naboeiendommen, vann og avløpsledninger, parkeringsplass, dråpefall, tømmervelt, beiterett m.m. Disse sakene går altså ut på å fastslå eksisterende rettighetsforhold.

Jordskifteretten har også en vid tilleggskompetanse som man ikke finner i den alminnelige domstolen. Jordskifteretten kan endre eksisterende eiendoms- og rettighetsforhold (rettsendrende saker). Et jordskifte kan blant annet gå ut på:

 

 • Bytte av areal og rettigheter (makebytte)
 • Pålegge felles tiltak og investeringer til nytte og bruk for flere eiendommer
 • Etablere veirett og stifte veilag
 • Stifte og oppløse sameie
 • Gi eller endre regler om sambruk mellom eiendommer (bruksordningsregler)
 • Omskiping og avløsning av bruksretter
 • Fordele planskapt netto verdiøkning mellom eiendommer som er omfattet av en reguleringsplan

Kontakt oss ang. jordskifte