Plan- og bygningsrett

De fleste som eier fast eiendom må på ett eller annet tidspunkt forholde seg til plan- og bygningsretten. Enten fordi man selv ønsker å bygge ut, eller at naboen gjør det. Mange blir også berørt av kommune- og reguleringsplanprosesser som styrer fremtidig arealbruk av området.
Det ligger store økonomiske interesser i byggesaker og regulering – både for den som ønsker utbygging og den som blir negativt berørt av byggeplanene. Både regelverket og saksgangen kan tilsynelatende være uoversiktlig. Det kan derfor være avgjørende for å ivareta sine interesser, at man allerede på et tidlig stadie får juridisk bistand.

Advokathjørnet har bred erfaring innenfor plan- og bygningsrett. Vi ser på vår lokalkunnskap og kompetanse som en særlig styrke i denne forbindelse. Vi bistår private og offentlige kunder i alle spørsmål på fagfeltet.

Eksempler på problemstillinger vi kan bistå med:

 • Utforming, inngåelse og oppfyllelse av utbyggingsavtaler
 • Refusjonskrav ved opparbeidelse av felles veg, vann og avløp
 • Klage på vedtak etter plan- og bygningsloven
 • Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser og kommuneplan
 • Oppfølging av ulovlige bygg og installasjoner
 • Deling, sammenslåing og oppføring av ny grunneiendom
 • Seksjonering og reseksjonering av eiendom og bygninger
 • Ekspropriasjon og grunnerverv
 • Bistand ved utarbeidelse av private reguleringsplaner
 • Klage på byggesaksgebyr

Plan- og bygningsrett

De fleste som eier fast eiendom må på ett eller annet tidspunkt forholde seg til plan- og bygningsretten. Enten fordi man selv ønsker å bygge ut, eller at naboen gjør det. Mange blir også berørt av kommune- og reguleringsplanprosesser som styrer fremtidig arealbruk av området.
Det ligger store økonomiske interesser i byggesaker og regulering – både for den som ønsker utbygging og den som blir negativt berørt av byggeplanene. Både regelverket og saksgangen kan tilsynelatende være uoversiktlig. Det kan derfor være avgjørende for å ivareta sine interesser, at man allerede på et tidlig stadie får juridisk bistand.

Advokathjørnet har bred erfaring innenfor plan- og bygningsrett. Vi ser på vår lokalkunnskap og kompetanse som en særlig styrke i denne forbindelse. Vi bistår private og offentlige kunder i alle spørsmål på fagfeltet.

Eksempler på problemstillinger vi kan bistå med:

 • Utforming, inngåelse og oppfyllelse av utbyggingsavtaler
 • Refusjonskrav ved opparbeidelse av felles veg, vann og avløp
 • Klage på vedtak etter plan- og bygningsloven
 • Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser og kommuneplan
 • Oppfølging av ulovlige bygg og installasjoner
 • Deling, sammenslåing og oppføring av ny grunneiendom
 • Seksjonering og reseksjonering av eiendom og bygninger
 • Ekspropriasjon og grunnerverv
 • Bistand ved utarbeidelse av private reguleringsplaner
 • Klage på byggesaksgebyr

Kontakt oss ang. plan- og bygningsrett