Forvaltningsrett og offentlig rett

Som privatperson og næringsdrivende må du gjennom livet forholde deg til både kommunal og statlig forvaltning innenfor flere områder.

Det finnes mange lover som regulerer rettsforholdet mellom deg og forvaltningen. Flere lover gir den enkelte rettigheter som det offentlige skal oppfylle. Dette kan for eksempel være rettigheter knyttet til opplæring i grunn- og videregående skole, behov for korttidsopphold eller langtidsopphold i institusjon, praktisk bistand i hjemmet (hjemmehjelp), kommunale avgifter, eiendomsskatt, egen eller naboens byggesøknad m.m.

Forvaltningen kan videre ha hjemmel til å frata deg rettigheter, for eksempel i saker som gjelder førerkort eller våpen. Offentlige myndigheter kan også rette ulike pålegg og krav mot deg. Dette spenner vidt fra kommunale avgifter, krav knyttet til skjenkebevilling, pålegg om utbedring av bolig og næringslokaler, til svært spesialiserte krav til sikkerhet og utforming for tilvirkere av produkter, så som mat, kosmetikk, elektrisk utstyr og legemidler.

Videre gjelder det spesielle regler for det offentlige som innkjøper av varer og tjenester.

De fleste avgjørelser som gjelder dine rettigheter eller dine plikter må følge sentrale saksbehandlingsregler, og du kan ha rett til å klage på avgjørelsene. Våre advokater har erfaring med beslutningsprosesser i den offentlige forvaltning, og med tilrettelegging av grunnlag for politiske avgjørelser.

Vi kan blant annet bistå med:

  • Forvaltningsrettslig saksbehandling, inhabilitet og innsynsspørsmål
  • Søknadsprosesser
  • Bistand til offentlige organ ved klager fra publikum
  • Saksbehandling og klage til offentlige organer, deriblant Sivilombudsmannen
  • Offentlige anbud/anskaffelser både før, under og etter anbudskonkurransen, så som forberedelse og gjennomføring av konkurranser, klageprosessen, kvalitetssikring av tilbud mv.

Forvaltningsrett og offentlig rett

Som privatperson og næringsdrivende må du gjennom livet forholde deg til både kommunal og statlig forvaltning innenfor flere områder.

Det finnes mange lover som regulerer rettsforholdet mellom deg og forvaltningen. Flere lover gir den enkelte rettigheter som det offentlige skal oppfylle. Dette kan for eksempel være rettigheter knyttet til opplæring i grunn- og videregående skole, behov for korttidsopphold eller langtidsopphold i institusjon, praktisk bistand i hjemmet (hjemmehjelp), kommunale avgifter, eiendomsskatt, egen eller naboens byggesøknad m.m.

Forvaltningen kan videre ha hjemmel til å frata deg rettigheter, for eksempel i saker som gjelder førerkort eller våpen. Offentlige myndigheter kan også rette ulike pålegg og krav mot deg. Dette spenner vidt fra kommunale avgifter, krav knyttet til skjenkebevilling, pålegg om utbedring av bolig og næringslokaler, til svært spesialiserte krav til sikkerhet og utforming for tilvirkere av produkter, så som mat, kosmetikk, elektrisk utstyr og legemidler.

Videre gjelder det spesielle regler for det offentlige som innkjøper av varer og tjenester.

De fleste avgjørelser som gjelder dine rettigheter eller dine plikter må følge sentrale saksbehandlingsregler, og du kan ha rett til å klage på avgjørelsene. Våre advokater har erfaring med beslutningsprosesser i den offentlige forvaltning, og med tilrettelegging av grunnlag for politiske avgjørelser.

Vi kan blant annet bistå med:

  • Forvaltningsrettslig saksbehandling, inhabilitet og innsynsspørsmål
  • Søknadsprosesser
  • Bistand til offentlige organ ved klager fra publikum
  • Saksbehandling og klage til offentlige organer, deriblant Sivilombudsmannen
  • Offentlige anbud/anskaffelser både før, under og etter anbudskonkurransen, så som forberedelse og gjennomføring av konkurranser, klageprosessen, kvalitetssikring av tilbud mv.

Kontakt oss ang. forvaltningsrett og offentlig rett