Arv og skifte

Når en person dør, skal arv fordeles til de etterlatte. Dersom avdøde ikke har opprettet et testamente vil arven etter avdøde fordeles etter arverekkefølgen i arveloven.

For mange vil det være fornuftig å tenke igjennom hvordan man ønsker å fordele verdiene man har mens man lever, og ta stilling til hva som skal skje når man dør.

Vi bistår med rådgivning i alt fra opprettelse av ektepakter, generasjonsskifter, fremtidsfullmakter, bistand i forbindelse med arveforskudd og gavebrev, utarbeidelse av testament og erklæring for særkullsbarn som gir gjenlevende ektefelle rett til å sitte i uskiftet bo.

Ved dødsfall, vil arvingene ha mye å ta stilling til. De aller fleste dødsbo skiftes i dag privat. Våre advokater bistår med rådgivning og gjennomføring av privat skifte, enten som rådgivere for arvingene samlet, eller for en (eller flere) arvinger etter avdøde. Vi påtar oss også bostyreroppdrag fra tingretten i offentlige skifter.

Våre advokater har høy kompetanse innenfor tilgrensende fagfelt, som f.eks. familierett og odelsrett, noe som gjør at vi kan se problemstillinger i en helhetlig sammenheng, og finne frem til gode løsninger tilpasset den konkrete situasjon.

Arv og skifte

Når en person dør, skal arv fordeles til de etterlatte. Dersom avdøde ikke har opprettet et testamente vil arven etter avdøde fordeles etter arverekkefølgen i arveloven.

For mange vil det være fornuftig å tenke igjennom hvordan man ønsker å fordele verdiene man har mens man lever, og ta stilling til hva som skal skje når man dør.

Vi bistår med rådgivning i alt fra opprettelse av ektepakter, generasjonsskifter, fremtidsfullmakter, bistand i forbindelse med arveforskudd og gavebrev, utarbeidelse av testament og erklæring for særkullsbarn som gir gjenlevende ektefelle rett til å sitte i uskiftet bo.

Ved dødsfall, vil arvingene ha mye å ta stilling til. De aller fleste dødsbo skiftes i dag privat. Våre advokater bistår med rådgivning og gjennomføring av privat skifte, enten som rådgivere for arvingene samlet, eller for en (eller flere) arvinger etter avdøde. Vi påtar oss også bostyreroppdrag fra tingretten i offentlige skifter.

Våre advokater har høy kompetanse innenfor tilgrensende fagfelt, som f.eks. familierett og odelsrett, noe som gjør at vi kan se problemstillinger i en helhetlig sammenheng, og finne frem til gode løsninger tilpasset den konkrete situasjon.

Kontakt oss ang. arv og skifte