Konkurs- og gjeldsforhandling

Advokathjørnet har lang erfaring som offentlig oppnevnt bostyrer for tingretten.

Skulle selskapet nærmere seg insolvens, er det viktig for ledelsen å kjenne handlingsrommet man har for å unngå å komme i ansvar. Vi bistår involverte parter som ledelse, aksjonærer, kreditorer og ansatte i forbindelse med økonomiske problemer i virksomheter.

Vi bistår videre klienter i forbindelse med gjeldsforhandling, hvor vi blant annet forhandler med kreditorene for å etablere en avtale om gjeldsordning som er så gunstig som mulig for klienten. I dette arbeidet bistår vi med innhenting av informasjon, og utarbeidelse av forslag til nedbetalingsplan, i henhold til de ovennevnte punkter på ethvert stadium av saken.

Konkurs- og gjeldsforhandling

Advokathjørnet har lang erfaring som offentlig oppnevnt bostyrer for tingretten.

Skulle selskapet nærmere seg insolvens, er det viktig for ledelsen å kjenne handlingsrommet man har for å unngå å komme i ansvar. Vi bistår involverte parter som ledelse, aksjonærer, kreditorer og ansatte i forbindelse med økonomiske problemer i virksomheter.

Vi bistår videre klienter i forbindelse med gjeldsforhandling, hvor vi blant annet forhandler med kreditorene for å etablere en avtale om gjeldsordning som er så gunstig som mulig for klienten. I dette arbeidet bistår vi med innhenting av informasjon, og utarbeidelse av forslag til nedbetalingsplan, i henhold til de ovennevnte punkter på ethvert stadium av saken.

Kontakt oss ang. konkurs- og gjeldsforhandling