Advokat i Farsund

Stokke | Karlsen | Konstali | Oaland
Advokater Farsund

Trenger du advokat og bor i Farsund?

Advokathjørnet ble etablert 1. februar 2019 og er et advokatfelleskap mellom advokatene Line Heimdal Oaland, Therese Konstali, Arild Karlsen og Gunnar Stokke. Advokatene bistår klienter fra hele Lister-regionen, herunder Farsund, Vanse og Lista.

Advokatkontoret ligger sentralt i Lyngdal sentrum, ca. 20 minutters biltur fra Farsund sentrum.

Advokatene har høy kompetanse innenfor en rekke fagfelt. Advokat Stokke har bakgrunn fra alminnelig advokatpraksis og har arbeidet 3 år som dommerfullmektig i Farsund. Han er fast bistandsadvokat for Agder tingrett og Agder Lagmannsrett, i tillegg til fast bobestyrer. Advokat Karlsen har bakgrunn som privatpraktiserende advokat og Trygderetten, og er fast bobestyrer for Agder tingrett i konkurssaker i hele Lister-regionen. Konstali tar fra 1. januar 2022 med seg sin erfaring som advokat i Bergen hjem til Farsund. Advokat Oaland har bakgrunn som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Torstrup i Stavanger. Hun har arbeidet som dommerfullmektig i Lister og Agder tingrett og som konstituert tingrettsdommer i Agder tingrett.

Alle advokatene er godt kjent i Lister og kan ved behov møte klienter på hjemstedet i Farsund, Vanse og Lister-området.

Vi tilbyr juridisk bistand til privatpersoner, næringsdrivende og det offentlige innenfor de fleste sentrale rettsområder. Advokat Oaland har arbeidet 3 år som dommerfullmektig i Lister og Agder tingrett og 9 måneder som konstituert tingrettsdommer i Agder tingrett, der rettskretsen omfatter Farsund og Lister-området.

Advokatene har også lang erfaring i booppgjør. For en nærmere beskrivelse av rettsområdene innen det enkelte område, se «Fagområder».

Advokathjørnet tilbyr juridisk bistand av høy faglig kvalitet, med fokus på å oppnå det beste resultat for klienten. Vi vektlegger god service og oppfølging av den enkelte klient.

Alle våre advokater er medlemmer av Den Norske Advokatforeningen.

Vår spisskompetanse ligger innenfor fagområdene plan- og bygningsrett, eiendomsrett, tingsrett, jordskifte, ekspropriasjon, alminnelig kontraktsrett/avtalerett, familie, tvunget psykisk helsevern, selskapsrett, arv- og skifte og trygdesaker. Vi besitter videre betydelig kompetanse innenfor konkurs- og gjeldsforhandling, offentlige anskaffelser og forvaltningsrett.

Vi påtar oss oppdrag innenfor barnevern, barnefordeling, arbeidsrett og straffesaker, sistnevnte både som forsvarer og bistandsadvokat. Advokat Gunnar Stokke er oppnevnt som fast bistandsadvokat for Agder lagmannsrett og Agder tingrett.

Skal du selge bolig i Farsund eller Lista kan vi ta oppgjøret for deg.

logo_medlemmer_advokatforeningen_farger

Trenger du advokat og bor i Farsund?

Advokathjørnet ble etablert 1. februar 2019 og er et advokatfelleskap mellom advokatene Line Heimdal Oaland, Therese Konstali, Arild Karlsen og Gunnar Stokke. Advokatene bistår klienter fra hele Lister-regionen, herunder Farsund, Vanse og Lista.

Advokatkontoret ligger sentralt i Lyngdal sentrum, ca. 20 minutters biltur fra Farsund sentrum.

Advokatene har høy kompetanse innenfor en rekke fagfelt. Advokat Stokke har bakgrunn fra alminnelig advokatpraksis og har arbeidet 3 år som dommerfullmektig i Farsund. Han er fast bistandsadvokat for Agder tingrett og Agder Lagmannsrett, i tillegg til fast bobestyrer. Advokat Karlsen har bakgrunn som privatpraktiserende advokat og Trygderetten, og er fast bobestyrer for Agder tingrett i konkurssaker i hele Lister-regionen. Konstali tar fra 1. januar 2022 med seg sin erfaring som advokat i Bergen hjem til Farsund. Advokat Oaland har bakgrunn som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Torstrup i Stavanger. Hun har arbeidet som dommerfullmektig i Lister og Agder tingrett og som konstituert tingrettsdommer i Agder tingrett.

Alle advokatene er godt kjent i Lister og kan ved behov møte klienter på hjemstedet i Farsund, Vanse og Lister-området.

Vi tilbyr juridisk bistand til privatpersoner, næringsdrivende og det offentlige innenfor de fleste sentrale rettsområder. Advokat Oaland har arbeidet 3 år som dommerfullmektig i Lister og Agder tingrett og 9 måneder som konstituert tingrettsdommer i Agder tingrett, der rettskretsen omfatter Farsund og Lister-området.

Advokatene har også lang erfaring i booppgjør. For en nærmere beskrivelse av rettsområdene innen det enkelte område, se «Fagområder».

Advokathjørnet tilbyr juridisk bistand av høy faglig kvalitet, med fokus på å oppnå det beste resultat for klienten. Vi vektlegger god service og oppfølging av den enkelte klient.

Alle våre advokater er medlemmer av Den Norske Advokatforeningen.

Vår spisskompetanse ligger innenfor fagområdene plan- og bygningsrett, eiendomsrett, tingsrett, jordskifte, ekspropriasjon, alminnelig kontraktsrett/avtalerett, familie, tvunget psykisk helsevern, selskapsrett, arv- og skifte og trygdesaker. Vi besitter videre betydelig kompetanse innenfor konkurs- og gjeldsforhandling, offentlige anskaffelser og forvaltningsrett.

Vi påtar oss oppdrag innenfor barnevern, barnefordeling, arbeidsrett og straffesaker, sistnevnte både som forsvarer og bistandsadvokat. Advokat Gunnar Stokke er oppnevnt som fast bistandsadvokat for Agder lagmannsrett og Agder tingrett.

Skal du selge bolig i Farsund eller Lista kan vi ta oppgjøret for deg.

logo_medlemmer_advokatforeningen_farger

Kontakt oss for uforpliktende konsultasjon    Fagområder vi tilbyr som Advokat i Farsund og Lista

    Vi tilbyr juridisk bistand til privatpersoner, næringsdrivende og det offentlige, innenfor de fleste sentrale rettsområder. Advokatene har også lang erfaring i booppgjør.

    Advokathjørnet tilbyr juridisk bistand av høy faglig kvalitet, med fokus på å oppnå det beste resultat for klienten. Vi vektlegger god service og oppfølging av den enkelte klient.