Advokat i Flekkefjord

Stokke | Karlsen | Konstali | Oaland
Advokat i Flekkefjord

Trenger du advokat og bor i Flekkefjord?

Advokathjørnet ble etablert 1. februar 2019, og er ett advokatfelleskap mellom advokatene Line Heimdal Oaland, Therese Konstali, Arild Karlsen og Gunnar Stokke. Advokatene har kompetanse innenfor en rekke fagfelt, og har bakgrunn fra domstolen, privat næringsvirksomhet, trygderetten og det offentlige.

Advokatene bistår klienter fra hele Lister-regionen, med et hovednedslagsfelt i Flekkefjord og Kvinesdal.

Advokatkontoret ligger sentralt i Lyngdal, ca. 30 minutters kjøretur fra Flekkefjord sentrum. Advokat Therese Konstali er oppvokst i Flekkefjord og har nå besluttet å ta med seg sin advokatvirksomhet fra Bergen tilbake til Lister distriktet. Advokatene Karlsen og Stokke er som faste bobestyrere for Agder tingrett i konkursbo og dødsbo godt kjent i Flekkefjord og Kvinesdal.

Advokat Oaland har også arbeidet 3 år som dommerfullmektig i Lister tingrett og Agder tingrett og som konstituert tingrettsdommer i Agder tingrett der rettskretsen omfatter Flekkefjord og Kvinesdal.

Både advokat Oaland og de øvrige advokatene kan ved behov møte klienter på hjemstedet i Flekkefjord og Kvinesdal.

Vi tilbyr juridisk bistand til privatpersoner, næringsdrivende og det offentlige innenfor de fleste sentrale rettsområder. Advokatene har også lang erfaring i booppgjør. For en nærmere beskrivelse av rettsområdene innen det enkelte område, se «Fagområder».

Advokathjørnet tilbyr juridisk bistand av høy faglig kvalitet, med fokus på å oppnå det beste resultat for klienten. Vi vektlegger god service og oppfølging av den enkelte klient.

Alle våre advokater er medlemmer av Den Norske Advokatforeningen

Vår spisskompetanse ligger innenfor fagområdene plan- og bygningsrett, eiendomsrett, tingsrett, jordskifte, ekspropriasjon, alminnelig kontraktsrett, familie, arv- og skifte og trygdesaker. Vi besitter videre betydelig kompetanse innenfor konkurs- og gjeldsforhandling, offentlige anskaffelser og forvaltningsrett.

Vi påtar oss oppdrag innenfor barnevern, barnefordeling, arbeidsrett og straffesaker, sistnevnte både som forsvarer og bistandsadvokat. Advokat Gunnar Stokke er oppnevnt som fast bistandsadvokat for Agder lagmannsrett og Agder tingrett, som i rettskretsen også omfatter Flekkefjord og Kvinesdal.

Skal du selge bolig i Flekkefjord kan vi ta oppgjøret for deg.

logo_medlemmer_advokatforeningen_farger

Trenger du advokat og bor i Flekkefjord?

Advokathjørnet ble etablert 1. februar 2019, og er ett advokatfelleskap mellom advokatene Line Heimdal Oaland, Therese Konstali, Arild Karlsen og Gunnar Stokke. Advokatene har kompetanse innenfor en rekke fagfelt, og har bakgrunn fra domstolen, privat næringsvirksomhet, trygderetten og det offentlige.

Advokatene bistår klienter fra hele Lister-regionen, med et hovednedslagsfelt i Flekkefjord og Kvinesdal.

Advokatkontoret ligger sentralt i Lyngdal, ca. 30 minutters kjøretur fra Flekkefjord sentrum. Advokat Therese Konstali er oppvokst i Flekkefjord og har nå besluttet å ta med seg sin advokatvirksomhet fra Bergen tilbake til Lister distriktet. Advokatene Karlsen og Stokke er som faste bobestyrere for Agder tingrett i konkursbo og dødsbo godt kjent i Flekkefjord og Kvinesdal.

Advokat Oaland har også arbeidet 3 år som dommerfullmektig i Lister tingrett og Agder tingrett og som konstituert tingrettsdommer i Agder tingrett der rettskretsen omfatter Flekkefjord og Kvinesdal.

Både advokat Oaland og de øvrige advokatene kan ved behov møte klienter på hjemstedet i Flekkefjord og Kvinesdal.

Vi tilbyr juridisk bistand til privatpersoner, næringsdrivende og det offentlige innenfor de fleste sentrale rettsområder. Advokatene har også lang erfaring i booppgjør. For en nærmere beskrivelse av rettsområdene innen det enkelte område, se «Fagområder».

Advokathjørnet tilbyr juridisk bistand av høy faglig kvalitet, med fokus på å oppnå det beste resultat for klienten. Vi vektlegger god service og oppfølging av den enkelte klient.

Alle våre advokater er medlemmer av Den Norske Advokatforeningen

Vår spisskompetanse ligger innenfor fagområdene plan- og bygningsrett, eiendomsrett, tingsrett, jordskifte, ekspropriasjon, alminnelig kontraktsrett, familie, arv- og skifte og trygdesaker. Vi besitter videre betydelig kompetanse innenfor konkurs- og gjeldsforhandling, offentlige anskaffelser og forvaltningsrett.

Vi påtar oss oppdrag innenfor barnevern, barnefordeling, arbeidsrett og straffesaker, sistnevnte både som forsvarer og bistandsadvokat. Advokat Gunnar Stokke er oppnevnt som fast bistandsadvokat for Agder lagmannsrett og Agder tingrett, som i rettskretsen også omfatter Flekkefjord og Kvinesdal.

Skal du selge bolig i Flekkefjord kan vi ta oppgjøret for deg.

logo_medlemmer_advokatforeningen_farger

Kontakt oss for uforpliktende konsultasjon    Fagområder vi tilbyr som advokat i Flekkefjord

    Vi tilbyr juridisk bistand til privatpersoner, næringsdrivende og det offentlige, innenfor de fleste sentrale rettsområder. Advokatene har også lang erfaring i booppgjør.

    Advokathjørnet tilbyr juridisk bistand av høy faglig kvalitet, med fokus på å oppnå det beste resultat for klienten. Vi vektlegger god service og oppfølging av den enkelte klient.