Gunnar Stokke

Gunnar Stokke har bred erfaring som advokat, og har jobbet som dommerfullmektig i Lister tingrett. Han har høy juridisk kompetanse med hovedvekt på fast eiendom, jordskifte, tomtefeste, kontraktsrett og strafferett.

Stokke er oppnevnt som fast bistandsadvokat for Agder tingrett og Agder lagmannsrett, i tillegg til bobestyrer for Agder tingrett i konkurssaker og dødsbosaker.

Yrkesbakgrunn:

2019 – d.d. Egen advokatpraksis, Advokatfirmaet Stokke og kontorfelle i Advokathjørnet
2016 – 2019 Dommerfullmektig, Lister tingrett
2013 – 2015 Advokat, Ryger Advokatfirma AS i Stavanger
2010 – 2012 Advokatfullmektig, Ryger Advokatfirma AS i Stavanger

Verv:

Medlem av Den Norske Advokatforeningen

Tlf: 900 99 639
Gunnar.Stokke@advokathjornet.no

Gunnar Stokke

Gunnar Stokke har bred erfaring som advokat, og har jobbet som dommerfullmektig i Lister tingrett. Han har høy juridisk kompetanse med hovedvekt på fast eiendom, jordskifte, tomtefeste, kontraktsrett og strafferett. 

 

Stokke er oppnevnt som fast bistandsadvokat for Agder tingrett og Agder lagmannsrett, i tillegg til bobestyrer for Agder tingrett i konkurssaker og dødsbosaker.

Yrkesbakgrunn:

2019 – d.d. Egen advokatpraksis, Advokatfirmaet Stokke og kontorfelle i Advokathjørnet
2016 – 2019 Dommerfullmektig, Lister tingrett
2013 – 2015 Advokat, Ryger Advokatfirma AS i Stavanger
2010 – 2012 Advokatfullmektig, Ryger Advokatfirma AS i Stavanger

Verv:

Medlem av Den Norske Advokatforeningen

Tlf: 900 99 639
Gunnar.Stokke@advokathjornet.no