Gunnar Stokke

Gunnar Stokke har bred erfaring som advokat fra Ryger Advokatfirma, og har jobbet som dommerfullmektig i Lister tingrett. Han har spesialisert seg innenfor fast eiendom, blant annet problemstillinger knyttet til eiendomsutvikling, rettighetsforhold i fast eiendom, jordskifte, veitvist, sameie, tomtefeste, odel, reklamasjon ved kjøp og salg av bolig mv. Andre hovedarbeidsområder er ekspropriasjon, entreprise, kontraktsrett, arv- og skifte og bobehandling.

Stokke håndterer i denne forbindelse forhandlinger, tvister og rettsprosesser. Han har omfattende prosedyreerfaring både for ordinære domstoler og jordskifteretten, og har som dommerfullmektig avgjort flere ekspropriasjon- og avtaleskjønn. Stokke har tidligere vært samarbeidsadvokat for Norges Bondelag og holdt en rekke foredrag om tingsrettslige emner. Stokke er oppnevnt som fast bistandsadvokat for Lister tingrett og Agder lagmannsrett.

Yrkesbakgrunn:

2019 – d.d. Egen advokatpraksis, Advokatfirmaet Stokke og kontorfelle i Advokathjørnet
2016 – 2019 Dommerfullmektig, Lister tingrett
2013 – 2015 Advokat, Ryger Advokatfirma AS i Stavanger
2010 – 2012 Advokatfullmektig, Ryger Advokatfirma AS i Stavanger

Verv:

Medlem av Den Norske Advokatforeningen

Tlf: 900 99 639
Gunnar.Stokke@advokathjornet.no

Gunnar Stokke

Gunnar Stokke har bred erfaring som advokat fra Ryger Advokatfirma, og har jobbet som dommerfullmektig i Lister tingrett. Han har spesialisert seg innenfor fast eiendom, blant annet problemstillinger knyttet til eiendomsutvikling, rettighetsforhold i fast eiendom, jordskifte, veitvist, sameie, tomtefeste, odel, reklamasjon ved kjøp og salg av bolig mv. Andre hovedarbeidsområder er ekspropriasjon, entreprise, kontraktsrett, arv- og skifte og bobehandling.

Stokke håndterer i denne forbindelse forhandlinger, tvister og rettsprosesser. Han har omfattende prosedyreerfaring både for ordinære domstoler og jordskifteretten, og har som dommerfullmektig avgjort flere ekspropriasjon- og avtaleskjønn. Stokke har tidligere vært samarbeidsadvokat for Norges Bondelag og holdt en rekke foredrag om tingsrettslige emner. Stokke er oppnevnt som fast bistandsadvokat for Lister tingrett og Agder lagmannsrett

Yrkesbakgrunn:

2019 – d.d. Egen advokatpraksis, Advokatfirmaet Stokke og kontorfelle i Advokathjørnet
2016 – 2019 Dommerfullmektig, Lister tingrett
2013 – 2015 Advokat, Ryger Advokatfirma AS i Stavanger
2010 – 2012 Advokatfullmektig, Ryger Advokatfirma AS i Stavanger

Verv:

Medlem av Den Norske Advokatforeningen

Tlf: 900 99 639
Gunnar.Stokke@advokathjornet.no