Advokat i Lyngdal

Stokke | Karlsen | Konstali | Oaland
Advokater Lyngdal

Trenger du advokat og bor i Lyngdal?

Advokathjørnet ble etablert 1. februar 2019 og er et advokatfelleskap mellom advokatene Line Heimdal Oaland, Therese Konstali, Arild Karlsen og Gunnar Stokke. Advokatene bistår klienter fra hele Lister-regionen, og har Lyngdal, Hægebostad, Konsmo og Åseral som et av sine hovednedslagsfelt.

Advokat Arild Karlsen etablerte seg som advokat i Lyngdal i 2012, først som advokatfullmektig og senere som advokat i Advokatfirmaet Abrahamsen AS. Han etablerte advokatpraksisen i Lyngdal i 2016. Advokat Karlsen arbeider i dag sammen med advokatene Line Heimdal Oaland, Therese Konstali og Gunnar Stokke i advokatfellesskapet Advokathjørnet.

Advokat Oaland har bakgrunn som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Torstrup i Stavanger. Hun har arbeidet som dommerfullmektig i Lister og Agder tingrett og som konstituert tingrettsdommer i Agder tingrett.

Advokathjørnet holder til i Lyngdal i samme kontorlokaler som advokat Antoni Abrahamsen har drevet advokatvirksomhet siden midten av 1980 tallet.  Advokatkontoret ligger sentralt i Lyngdal sentrum, vis-a-vis Sparebanken Sørs lokaler og over Mix.

Advokatene har kompetanse innenfor en rekke fagfelt, og har bakgrunn fra domstolen, privat næringsvirksomhet, trygderetten og det offentlige. Advokat Oaland har arbeidet 3 år som dommerfullmektig i Lister og Agder tingrett og 9 måneder som konstituert tingrettsdommer i Agder tingrett, der rettskretsen omfatter Lyngdal.

Vår spisskompetanse ligger innenfor fagområdene plan- og bygningsrett, eiendomsrett, tingsrett, jordskifte, ekspropriasjon, alminnelig kontraktsrett, familie, arv- og skifte og trygdesaker. Vi besitter videre betydelig kompetanse innenfor konkurs- og gjeldsforhandling, offentlige anskaffelser og forvaltningsrett.

Vi påtar oss oppdrag innenfor barnevern, barnefordeling, arbeidsrett og straffesaker, sistnevnte både som forsvarer og bistandsadvokat. Advokat Gunnar Stokke er oppnevnt som fast bistandsadvokat for Agder lagmannsrett og Agder tingrett i Farsund.

Vi tilbyr juridisk bistand til privatpersoner, næringsdrivende og det offentlige innenfor de fleste sentrale rettsområder. Advokatene har også lang erfaring i booppgjør. For en nærmere beskrivelse av rettsområdene innen det enkelte område, se «Fagområder».

Advokathjørnet tilbyr juridisk bistand av høy faglig kvalitet, med fokus på å oppnå det beste resultat for klienten. Vi vektlegger god service og oppfølging av den enkelte klient.

Alle våre advokater er medlemmer av Den Norske Advokatforeningen.

Skal du selge bolig i Lyngdal kan vi ta oppgjøret for deg.

logo_medlemmer_advokatforeningen_farger

Trenger du advokat og bor i Lyngdal?

Advokathjørnet ble etablert 1. februar 2019 og er et advokatfelleskap mellom advokatene Line Heimdal Oaland, Therese Konstali, Arild Karlsen og Gunnar Stokke. Advokatene bistår klienter fra hele Lister-regionen, og har Lyngdal, Hægebostad, Konsmo og Åseral som et av sine hovednedslagsfelt.

Advokat Arild Karlsen etablerte seg som advokat i Lyngdal i 2012, først som advokatfullmektig og senere som advokat i Advokatfirmaet Abrahamsen AS. Han etablerte advokatpraksisen i Lyngdal i 2016. Advokat Karlsen arbeider i dag sammen med advokatene Line Heimdal Oaland, Therese Konstali og Gunnar Stokke i advokatfellesskapet Advokathjørnet.

Advokat Oaland har bakgrunn som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Torstrup i Stavanger. Hun har arbeidet som dommerfullmektig i Lister og Agder tingrett og som konstituert tingrettsdommer i Agder tingrett.

Advokathjørnet holder til i Lyngdal i samme kontorlokaler som advokat Antoni Abrahamsen har drevet advokatvirksomhet siden midten av 1980 tallet.  Advokatkontoret ligger sentralt i Lyngdal sentrum, vis-a-vis Sparebanken Sørs lokaler og over Mix.

Advokatene har kompetanse innenfor en rekke fagfelt, og har bakgrunn fra domstolen, privat næringsvirksomhet, trygderetten og det offentlige. Advokat Oaland har arbeidet 3 år som dommerfullmektig i Lister og Agder tingrett og 9 måneder som konstituert tingrettsdommer i Agder tingrett, der rettskretsen omfatter Lyngdal.

Vår spisskompetanse ligger innenfor fagområdene plan- og bygningsrett, eiendomsrett, tingsrett, jordskifte, ekspropriasjon, alminnelig kontraktsrett, familie, arv- og skifte og trygdesaker. Vi besitter videre betydelig kompetanse innenfor konkurs- og gjeldsforhandling, offentlige anskaffelser og forvaltningsrett.

Vi påtar oss oppdrag innenfor barnevern, barnefordeling, arbeidsrett og straffesaker, sistnevnte både som forsvarer og bistandsadvokat. Advokat Gunnar Stokke er oppnevnt som fast bistandsadvokat for Agder lagmannsrett og Agder tingrett i Farsund.

Vi tilbyr juridisk bistand til privatpersoner, næringsdrivende og det offentlige innenfor de fleste sentrale rettsområder. Advokatene har også lang erfaring i booppgjør. For en nærmere beskrivelse av rettsområdene innen det enkelte område, se «Fagområder».

Advokathjørnet tilbyr juridisk bistand av høy faglig kvalitet, med fokus på å oppnå det beste resultat for klienten. Vi vektlegger god service og oppfølging av den enkelte klient.

Alle våre advokater er medlemmer av Den Norske Advokatforeningen.

Skal du selge bolig i Lyngdal kan vi ta oppgjøret for deg.

logo_medlemmer_advokatforeningen_farger

Kontakt oss for uforpliktende konsultasjon    Fagområder vi tilbyr som Advokat i Lyngdal

    Vi tilbyr juridisk bistand til privatpersoner, næringsdrivende og det offentlige, innenfor de fleste sentrale rettsområder. Advokatene har også lang erfaring i booppgjør.

    Advokathjørnet tilbyr juridisk bistand av høy faglig kvalitet, med fokus på å oppnå det beste resultat for klienten. Vi vektlegger god service og oppfølging av den enkelte klient.