Advokat i Mandal

Stokke | Karlsen | Konstali | Oaland
Advokat i Mandal

Trenger du advokat og bor i Mandal?

Advokathjørnet ble etablert 1. februar 2019 og er et advokatfelleskap mellom advokatene Line Heimdal Oaland, Therese Konstali, Arild Karlsen og Gunnar Stokke. Advokatene bistår klienter fra hele Sørlandet, herunder Mandal og Lindesnes.

Advokatkontoret ligger sentralt i Lyngdal sentrum, ca. 30 minutters biltur fra Mandal.

Advokatene har spisskompetanse innenfor en rekke fagfelt. Advokat Stokke har blant annet arbeidet 3 år som dommerfullmektiger i Lister tingrett i Farsund, mens advokat Karlsen har bakgrunn som privatpraktiserende advokat, og er fast bostyrer for tingretten. Advokat Stokke er oppnevnt som fast bistandsadvokat for Agder Lagmannsrett og Agder tingrett. Advokat Oaland har bakgrunn som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Torstrup i Stavanger. Hun har arbeidet som dommerfullmektig i Lister og Agder tingrett og som konstituert tingrettsdommer i Agder tingrett.       

Alle advokatene er godt kjent i Mandalsområde gjennom arbeidet for domstolen og advokatene har til enhver tid en rekke oppdrag fra Mandal. Advokat Stokke er oppvokst i Mandal/Spangereid, og er i dag bosatt på familiegården i Spangereid i Lindesnes. Advokat Konstali, som opprinnelig er fra Flekkefjord tar fra 1. januar 2022 med seg sin erfaring innenfor familie- og strafferett tilbake til Lister regionen, og vil etter planen bosette seg i Mandal.

Vi tilbyr juridisk bistand til privatpersoner, næringsdrivende og det offentlige innenfor de fleste sentrale rettsområder. Advokatene har også lang erfaring i booppgjør. For en nærmere beskrivelse av rettsområdene innen det enkelte område, se «Fagområder».

Advokathjørnet tilbyr juridisk bistand av høy faglig kvalitet, med fokus på å oppnå det beste resultat for klienten. Vi vektlegger god service og oppfølging av den enkelte klient.

Alle våre advokater er medlemmer av Den Norske Advokatforeningen 

Vår spisskompetanse ligger innenfor fagområdene plan- og bygningsrett, eiendomsrett, tingsrett, jordskifte, ekspropriasjon, alminnelig kontraktsrett, familie, arv- og skifte og trygdesaker. Vi besitter videre betydelig kompetanse innenfor konkurs- og gjeldsforhandling, offentlige anskaffelser og forvaltningsrett.

Vi påtar oss oppdrag innenfor barnevern, barnefordeling, arbeidsrett og straffesaker, sistnevnte både som forsvarer og bistandsadvokat.

 

Skal du selge bolig i Mandal og Lindesnes kan vi ta oppgjøret for deg.

logo_medlemmer_advokatforeningen_farger

Trenger du advokat og bor i Mandal?

Advokathjørnet ble etablert 1. februar 2019 og er et advokatfelleskap mellom advokatene Line Heimdal Oaland, Therese Konstali, Arild Karlsen og Gunnar Stokke. Advokatene bistår klienter fra hele Sørlandet, herunder Mandal og Lindesnes.

Advokatkontoret ligger sentralt i Lyngdal sentrum, ca. 30 minutters biltur fra Mandal.

Advokatene har spisskompetanse innenfor en rekke fagfelt. Advokat Stokke har blant annet arbeidet 3 år som dommerfullmektiger i Lister tingrett i Farsund, mens advokat Karlsen har bakgrunn som privatpraktiserende advokat, og er fast bostyrer for tingretten. Advokat Stokke er oppnevnt som fast bistandsadvokat for Agder Lagmannsrett og Agder tingrett. Advokat Oaland har bakgrunn som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Torstrup i Stavanger. Hun har arbeidet som dommerfullmektig i Lister og Agder tingrett og som konstituert tingrettsdommer i Agder tingrett.

Alle advokatene er godt kjent i Mandalsområde gjennom arbeidet for domstolen og advokatene har til enhver tid en rekke oppdrag fra Mandal. Advokat Stokke er oppvokst i Mandal/Spangereid, og er i dag bosatt på familiegården i Spangereid i Lindesnes. Advokat Konstali, som opprinnelig er fra Flekkefjord tar fra 1. januar 2022 med seg sin erfaring innenfor familie- og strafferett tilbake til Lister regionen, og vil etter planen bosette seg i Mandal.

Vi tilbyr juridisk bistand til privatpersoner, næringsdrivende og det offentlige innenfor de fleste sentrale rettsområder. Advokatene har også lang erfaring i booppgjør. For en nærmere beskrivelse av rettsområdene innen det enkelte område, se «Fagområder».

Advokathjørnet tilbyr juridisk bistand av høy faglig kvalitet, med fokus på å oppnå det beste resultat for klienten. Vi vektlegger god service og oppfølging av den enkelte klient.

Alle våre advokater er medlemmer av Den Norske Advokatforeningen

Vår spisskompetanse ligger innenfor fagområdene plan- og bygningsrett, eiendomsrett, tingsrett, jordskifte, ekspropriasjon, alminnelig kontraktsrett, familie, arv- og skifte og trygdesaker. Vi besitter videre betydelig kompetanse innenfor konkurs- og gjeldsforhandling, offentlige anskaffelser og forvaltningsrett.

Vi påtar oss oppdrag innenfor barnevern, barnefordeling, arbeidsrett og straffesaker, sistnevnte både som forsvarer og bistandsadvokat.

Skal du selge bolig i Mandal og Lindesnes kan vi ta oppgjøret for deg.

logo_medlemmer_advokatforeningen_farger

Kontakt oss for uforpliktende konsultasjon    Fagområder vi tilbyr som Advokat i Mandal

    Vi tilbyr juridisk bistand til privatpersoner, næringsdrivende og det offentlige, innenfor de fleste sentrale rettsområder. Advokatene har også lang erfaring i booppgjør.

    Advokathjørnet tilbyr juridisk bistand av høy faglig kvalitet, med fokus på å oppnå det beste resultat for klienten. Vi vektlegger god service og oppfølging av den enkelte klient.