Therese Konstali

Advokat Therese Konstali er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen. Hun arbeider særlig innenfor rettsområdene familierett, arverett, strafferett, barnerett og barnevernsrett. Advokat Konstali påtar seg oppdrag som både bistandsadvokat og forsvarer. Hun har også erfaring med klagesaker mot det offentlige, erstatningsrett og psykisk helsevern.

Advokat Konstali har prosedyreerfaring for domstolene og fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker. Hun har tidligere arbeidet med strafferett i Kriminalomsorgen og NAV Kontroll. Ved siden jobben som advokat er Therese frivillig i Gatejuristen – et rettshjelpstiltak for mennesker som har eller har hatt rusproblemer.

Yrkesbakgrunn:

2022 – d.d. Kontorfelle i Advokathjørnet
2021 – 2021 Advokat, 1-2-3 Advokaten AS i Bergen
2020 – 2021 Advokatfullmektig, 1-2-3 Advokaten AS i Bergen
2019 – 2020 Jurist Kriminalomsorgen region sørvest
2017– 2019 Jurist NAV forvaltning/ NAV kontroll vest

Verv:

Medlem av Den Norske Advokatforeningen

Frivillig i Gatejuristen Kristiansand

Tlf: 91 34 27 30
konstali@advokathjornet.no 

Therese Konstali

Advokat Therese Konstali er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen. Hun arbeider særlig innenfor rettsområdene familierett, arverett, strafferett, barnerett og barnevernsrett. Advokat Konstali påtar seg oppdrag som både bistandsadvokat og forsvarer.

Advokat Konstali har prosedyreerfaring for domstolene og fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker. Hun har tidligere arbeidet med strafferett i Kriminalomsorgen og NAV Kontroll. Ved siden jobben som advokat er Therese frivillig i Gatejuristen – et rettshjelpstiltak for mennesker som har eller har hatt rusproblemer.

Yrkesbakgrunn:

2022 – d.d. Kontorfelle i Advokathjørnet
2021 – 2021 Advokat, 1-2-3 Advokaten AS i Bergen
2020 – 2021 Advokatfullmektig, 1-2-3 Advokaten AS i Bergen
2019 – 2020 Jurist Kriminalomsorgen region sørvest
2017– 2019 Jurist NAV forvaltning/ NAV kontroll vest

Verv:

Medlem av Den Norske Advokatforeningen

Frivillig i Gatejuristen Kristiansand

Tlf: 91 34 27 30
konstali@advokathjornet.no