Advokathjørnet vokser og er glade for å kunne meddele at konstituert tingrettsdommer Line Heimdal Oaland tiltrer som ny kontorfelle fra august 2022. Med Oaland på laget blir vi det største advokatkontoret sør for Kristiansand

Line Heimdal Oaland er bosatt i Farsund, og har siden mars 2019 vært ansatt ved Agder tingrett, rettssted Lister. Oaland startet som dommerfullmektig i 2019, en stilling hun overtok etter advokat Gunnar Stokke. I oktober 2021 ble hun ansatt som konstituert tingrettsdommer.

Line Heimdal Oaland er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen. Etter fullført studier har hun også arbeidet som juridisk rådgiver i Farsund kommune, og som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Torstrup i Stavanger.

Oaland arbeider særlig innenfor rettsområdene strafferett, familierett, barnerett, barnevernsrett og arverett, men med sin bakgrunn fra tingretten har hun bred erfaring fra de fleste rettsområder.

Vi er veldig glade for at Oaland har takket ja til å drive sin advokatpraksis hos Advokathjørnet. Med sin kompetanse fra tingretten, er vi sikre på at hun vil bli et positivt tilskudd til Advokathjørnet» sier advokat Arild Karlsen .

Dersom du ønsker å bestille time hos en av våre advokater, send oss en e-post til post@advokathjornet.no.