Koronaviruset, undersøkelser og karantene – plikter for deg som blir syk

Koronaviruset har nå kommet til Norge, og vi hører blant annet om mennesker som er satt i karantene. Kan virkelig legen gi deg karantene, og hva er dine plikter?

Det følger av smittevernloven § 5-1 «Den som har grunn til å anta at han selv eller noen han har omsorgen for, er smittet med en allmennfarlig smittsom sykdom, skal snarest gi beskjed til lege og oppsøke legen for nødvendig undersøkelse.»

Det er ikke tvil om at Koronaviruset, eller det som heter covid 19 (coronavirus disease 2019), er en allmenfarlig sykdom.

Plikt til å ta kontakt med lege oppstår når du «har grunn til å anta». Hva antagelsen går ut på vil selvsagt variere fra sykdom til sykdom. Foruten symptomer som du eventuelt måtte ha, vil også det at du har vært i en smitteutsatt situasjon være relevant ved vurderingen.

Folkehelseinstituttet anbefaler blant annet på sin hjemmeside at «friske personer som de siste 14 dagene har oppholdt seg i et område med vedvarende spredning bør følge med på tegn til luftveisinfeksjon (feber, hoste og andre luftveissymptomer) i 14 dager etter oppholdet og ta kontakt med helsetjenesten (per telefon) ved symptomer.» Du blir av Folkehelseinstituttet bedt om å kontakte lege hvis du har symptomer som ved andre luftveisinfeksjoner, som hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker, og har vært i et område med vedvarende spredning av koronaviruset de siste 14 dagene, eller har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med det nye koronaviruset i løpet av de siste 14 dagene.

Har du mistanker om at du er smittet av Koronaviruset plikter du altså ta kontakt med lege.

Det følger ytterligere av § 5-1 at dersom du er smittet, har du plikt til «å ta imot og følge den personlige smittevernveiledningen som legen gir, jf. § 2-1 for å motvirke at sykdommen blir overført til andre og plikt til å la seg isolere dersom det er nødvendig.» Du har også opplysningsplikt mht. å oppgi hvem du eventuelt kan ha smittet

Etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 5-2 skal legen eller eventuelt kommunelegen, når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller motvirke at den blir overført, be en smittet person om å la seg undersøke av lege.

Etter § 5-3 skal i verste fall legen eller kommunelegen, «for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller motvirke at den blir overført», be en smittet person om å la seg isolere.

Motsetter du deg undersøkelse eller isolasjon kan det gjøres vedtak om tvangsisolering og tvangsundersøkelse.

Overtredelse, med unntak av plikter etter § 5-1, er faktisk straffbart, og kan straffes med bot eller fengsel inntil 2 år. Dersom overtredelsen har tap av menneskeliv eller betydelig skade på kropp eller helse som følge, er straffen bot eller fengsel inntil 4 år.

Hvis du er usikker, anbefaler vi at du forholder deg til Folkehelseinstituttets råd, som finnes på www.fhi.no. Finner du ikke svar på fhi.no, har Folkehelseinstituttet oppgitt telefon på hverdager mellom 08:00 til 15:30 815 55 015. Hvis du tror du kan være smittet, ring: 116 117