Endelig!

En lang oppussingsperiode er over, og vi er stolte over å kunne presentere våre nye kontorlokaler.

Vi har fått et moderne advokatkontor i Lyngdal. Nytt resepsjonsområde, venterom, to ny møterom, bibliotek og spiserom, og ikke minst en tydelig adskilt klient- og advokatsone.

Advokatene Gunnar Stokke, Antonie Halvorsen Egeland & Arild Karlsen ønsker velkommen!

Nytt resepsjonsområde og venterom. . Advokatsonen ligger bak lydtette glassvegger. I bakgrunnen skimtes pauserommet.

Anne-Britt Skarpeid, vår flotte sekretær har fått en helt ny arbeidsplass i ny resepsjon.

Anne-Britt Skarpeid.

Inngang fra resepsjonsområdet til det lille møterommet.

Det lille møterommet. Lydvegger i glass er fra GHV, mens Lister Reklame har foretatt all foliering.

Et lyst og behagelig rom.

 

Vårt store møterom. Her er det plass til mange på en gang.

Nytt biblioteksområde og kopirom i advokatsonen.

Vi ønsker gamle og nye klienter velkomne til vårt nye advokatkontor i Lyngdal, ta kontakt dersom vi kan hjelpe deg!