Vår flotte advokatsekretær Anne Britt Skapeid besto 23.01.2020 sin medhjelpereksamen med glans.

Anne Britt har jobbet som advokatsekretær i en årrekke. Hun ble ansatt i mars 2009 i advokatfirmaet Antoni Abrahamsen AS, og har siden jobbet for advokatfirmaet Karlsen AS og nå Advokathjørnet. En helt uvurderlig ressurs på vårt kontor, hvor hun holder orden på det meste. At hun skulle bestå eksamen var vi aldri i tvil om!

Nå kan Anne Britt selv bistå i forbindelse med eiendomstransaksjoner – dette innebærer blant annet:

·        Innhente opplysninger til salgsoppgave og utforme utkast til denne

·        Utforme utkast til salgsannonser og annen markedsføring

·        Forestå visninger

·        Utarbeide utkast til kjøpekontrakter

·        Utarbeide og klargjøre dokumenter som skal tinglyses

·        Utarbeide utkast til særskilte avtaler, søknader eller andre dokumenter

·        Lage utkast til oppgjørsoppstilling

Vi gratulerer med vel gjennomført eksamen!