Fremtidsfullmakt

Fremtidsfullmakt

Gjennom en fremtidsfullmakt kan du selv bestemme at en eller flere personer du stoler på skal ta avgjørelser på vegne av deg dersom du en dag ikke er i stand til å gjøre det selv på grunn av for eksempel demens eller annen alvorlig sykdom. Fremtidsfullmakt et...