Barneloven – flytting med barn til utlandet – ny dom fra Høyesterett (HR-2019-1230)

Barneloven – flytting med barn til utlandet – ny dom fra Høyesterett (HR-2019-1230)

Høyesterett avsa 26.06.2019 dom i sak om flytting til utlandet etter samlivsbrudd, nærmere bestemt Italia, etter endringen i barneloven § 56 første ledd. Saken er den første i sitt slag som er prøvd i alle tre rettsinstanser, og gir samtidig en god innføring i...